Tredjepart dimensjonskontroll

Anko har lang erfaring med tredjeparts dimensjonskontroll og utfører oppdrag over hele verden. Med vårt utstyr og kompetanse, gjør vi nøye vurderinger av arbeidet som er lagt ned og rapporterer avvik som gjør det nødvendig å rette opp eventuelle avvik og mangler.

Vi kan utføre målinger for selv de mest krevende konstruksjoner og har utstyr som kan benyttes ved svært strenge toleransekrav.

Et eksempel på dette kan for eksempel være sammenstillingsflenser på vindturbiner der toleranse for flathet på flens ofte er satt til 0.2 mm.

Vi benytter da utstyr som har en målenøyaktighet på 0.01 mm.

Vi er raskt på plass ved akutte tilfeller

Skulle det oppstå en akutt situasjon kan du stole på at vi er på saken! Vi hiver oss rundt for å kartlegge eventuelle feil som har blitt begått eller om det har oppstått skader på allerede godkjente konstruksjoner rett før installering.