Oppmåling Offshore

Vi i Anko kan tilby et bredt spekter av tjenester offshore. Vi assisterer i dag produksjonsledelsen i mange fagdisipliner offshore, deriblant innen stålstruktur, rør og mekanisk utstyr. Til dette benyttes det beste innen 3D skannere og Leica Totalstasjoner kombinert med riktig programvare. Ved krav til toleranse innen tiendels millimeter benyttes også tracker-utstyr.

Presise innmålinger

I forbindelse med modifikasjoner og vedlikehold på offshore-installasjoner er det strenge krav til nøyaktighet. Med topp moderne utstyr og teknologi, sikrer vi at arbeidet blir utført med mest mulig presisjon.

Ved utskiftning av utstyr eller moduler, har vi fagekspertisen og det nødvendige utstyret. Vi hjelper deg å måle inn eksisterende elementer som skal byttes ut med nye.

Med oss på laget, kan du være sikker på at grensesnittene på plattformen stemmer overens med grensesnittene på objektet som skal installeres. For å nevne noe, kan vi være behjelpelig med innmåling av:

  • Opplagringspunkter
  • Guide-arrangement
  • Rørflenser

Vi kan også måle inn navigasjonsutstyr, bevegelsessensorer, gyroer, antenner og annet utstyr du ønsker posisjonen på.

Få en oversikt over potensielle hinder

Gjennom kartlegging av området rundt, hjelper vi deg også å identifisere potensielle hindre som kan skape problemer under installasjon.

Minimalt med nedetid

Etter innmåling produserer vi en rapport eller 3D modell du kan benytte som underlag for bygging av nye deler som skal offshore. Vi vet viktigheten av å bruke minst mulig tid offshore, og jobber derfor effektivt og presist for at du skal kunne ha minimalt med nedetid.

Har du behov for innmåling offshore? Ta kontakt med oss i dag, så er vi der i løpet av kort tid!

Relaterte prosjekter

No items found.