Om oss

Vi er Ansvarlige, Nøyaktige, Kompetente og Organiserte.

Kvalitetspolitikk

Anko AS skal være et ledende selskap innen tjenesteområdene. Våre ansatte skal ha den riktige kompetansen for på alle måter å kunne utføre sitt arbeid av høy kvalitet, og på en forsvarlig måte.

Tilbakemeldinger fra interesseparter skal aktivt brukes til forbedring av kvaliteten på våre tjenester.

HMS Politikk

Anko AS har en 0-filosofi der målet er å unngå personskader, arbeidsrelaterte sykdommer og skader på miljø og utstyr.

Anko AS har utarbeidet et internkontrollsystem som grunnlag for Helse- Miljø og Sikkerhets arbeidet som foregår i bedriften.

I vår bedrift vektlegges arbeidet med helse, miljø og sikkerhet på lik linje med annen virksomhet.

Vårt mål er å ha sikre arbeidsforhold og meningsfylte arbeidssituasjoner for alle våre ansatte.

Landsdekkende kompetansemiljø med rådgivende ingeniører innen land- og industrimåling

ANKO AS ble i 1975 grunnlagt av personell fra tidligere Bloms Oppmåling i Stavanger. Navnet var da en forkortelse for Anlegg og Kommunal-service.

I 2005 etablerte selskapet egen avdeling for inspektørtjenester innen NDT og sveiseinspeksjon, som ble solgt i året 2010/11.

Høsten 2008 slår selskapene ANKO AS (Stavanger) og ARC Oppmåling AS (Bergen) seg sammen og blir Vestlandets største frittstående konsulentselskap innen land- og industrimåling.

I januar 2014 besluttet vi at Anko AS skal være et ledende selskap innen alle relevante tjenesteområder innenfor land- og industrimåling, og at Anko AS skal være til stede flere steder i Norge.

I mars 2015 åpnet vi avdelingskontor i Harstad og i 2018 åpnet vi nytt avdelingskontor i Trondheim. Avdelingene tilbyr alle Ankos tjenester.

Våren 2016 ble Anko Bluepix etablert som et resultat av Ankos satsning i å skulle bli en stor leverandør for maritime tjenester og subsea metrology. Denne satsingen ble styrket ved at Anko kjøpte opp Parker Maritime i 2018. Desember 2018 ble Anko Bluepix fusjonert inn i Anko AS.

I august 2018 kjøpte Anko AS selskapet Parker Maritime AS (tidligere Scan Maritime/Blom Maritime/Bloms Oppmåling). Selskapet ble etablert i Stavanger i 1972 for å betjene offshoreindustrien med maritime og industrirelaterte oppmålingstjenester.  Selskapet har endret navn til Anko Maritime AS, og er et heleid datterselskap av Anko AS. Anko Maritime AS er et spesialisert rådgivningsselskap som leverer et bredt spekter av oppmålingstjenester inkludert undervannsmetrologi, dimensjonskontroll onshore og offshore, kontroll av fartøy og GNSS «helsekontroller», og oppmåling av vind-installasjoner. I tillegg tilbyr Anko Maritime AS en pakke med posisjonsstyrings-system («PMS») for lasteoperasjoner med FPSOer og shuttle tankere.  Pakken er videreutviklet til «PMS-Wind», som er en programvare-løsning for installasjon av vindmøller.  Selskapets hovedkunder er oljeselskaper, offshore industri og verft, og operatører av undersøkelsesfartøy og shuttle-tankere. Med kjøpet ble Anko blant de dominerende leverandørene av maritime- og industrirelaterte oppmålingstjenester.

Anko AS opplever sterk etterspørsel etter spesialkompetanse og tjenester på maskinstyring generelt og Leica maskinstyringssystemer spesielt.  I april 2019 inngikk derfor Anko AS et strategisk og industrielt samarbeid med Anlegg & Maskin Support AS.  I den forbindelse kjøpte Anko AS 51% av aksjene i selskapet, og Anlegg & Maskin Support AS inngår i konsernet Anko fra april 2019. Anlegg & Maskin Support AS leverer servicetjenester og salg av maskinstyring primært til anleggsvirksomhet. Selskapet utfører kontroll på maskiner, enkle service- og reparasjoner på utstyret. Anlegg & Maskin Support leverer og gjennomfører prosjekter i hele Norge, med god støtte fra Ankos avdelingskontorer.

I 2019 åpnet vi nytt Anko-kontor i Oslo for leveranse av oppmålingstjenester. Avdelingskontoret er samlokalisert med Anlegg & Maskin Support AS.

Anko har fra 2019 videreutviklet tjenestetilbudet betydelig, deriblant innen skanning og 3D-modellering.  Dette arbeidet resulterte i at Anko AS i 2020 inngikk en fireårs avtale med Statsbygg om å skanne eiendomsporteføljen deres, totalt 2,9 millioner kvadratmeter.

Anko AS har sett store utviklingsmuligheter i Sør-Norge med utgangspunkt i Kristiansand.  Anko AS inngikk derfor partnerskap med Hoem & Aamodt Oppmåling AS i Kristiansand i april i 2020, og kjøpte i denne forbindelse 51% av aksjene i selskapet.  Hoem&Aamodt Oppmåling AS inngikk i Anko-konsernet fra 1. mai 2020.  Hoem&Aamodt Oppmåling AS tilfører kompetanse og betydelig prosjekterfaring innen grensepåvisning og arbeid etter matrikkelloven, og dette er tjenester som nå tilbys ved alle Ankos avdelinger. Selskapet er fusjonert inn i Anko AS fra august 2023, og er nå Anko Avdeling Kristiansand.

I juli 2020 kjøpte Anko AS alle aksjene i Geomatikk Survey AS.  Geomatikk-gruppen ønsket en ny faglig havn for selskapet med fokus på utvikling og leveranse av oppmålingstjenester til det beste for kunder og ansatte. For Anko var det en sterk industriell motivasjon for kjøpet, og det er sterke synergier ved å gå sammen. Anko styrket med Geomatikk Survey AS avdelingene i Bergen og Oslo, samt at Anko AS fikk en ny avdeling i Østfold.  Geomatikk Survey AS ble fusjonert med Anko AS i november 2020.

I desember 2021 kjøpte Anko AS 51% av aksjene i Geograf Digital AS for å styrke kapasiteten innen digitale tvillinger til bruk i bygg, samt georadar og landseismikk. De industrielle synergiene som lå til grunn for kjøpet ble ikke realisert, og samarbeidet ble avsluttet i juni 2023.

I 2022 startet vi virksomheten Geo Rental AS som tilbyr et bredt utvalg av scannere, totalstasjoner, lasere, stikningsutstyr og maskinstyringsutstyr for utleie til entreprenører over hele Norge.  Anko-gruppen har en stor mengde oppmålingsutstyr som forvaltes av Geo Rental AS, og som også tilbys markedet for kort og langtidsleie. De som arbeider i Geo Rental AS har lang og bred erfaring fra tidligere arbeid med utleie av teknologi til bygge- og anleggsbransjen.

Anko AS etablerte i 2022 datterselskapet Anko Poland z.o.o i Krakow, Polen.  Selskapet er et kompetansemiljø innenfor leveranse av digitale tvillinger, og foretar prosessering, modellering og tilbyr BIM-kompetanse til prosjekter. Selskapet er også et kompetansesenter innen avansert industrimåling.  Selskapet leverer tjenester til øvrige selskaper i Anko-gruppen.  

Anko-gruppen består høsten 2023 av Anko AS, Anko Maritime AS, Geo Rental AS, Anko Poland z.o.o. og Anlegg og Maskin Support AS. Det er pr. september 2023 totalt 125 ansatte i Anko-konsernet, og besitter med dette bred oppmålingserfaring og kompetanse som rådgivende ingeniører. Anko AS har kontorer på sju forskjellige steder i Norge; Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Harstad, Østfold og Oslo.   Anko er dermed landsdekkende med sine tjenester. Anko-gruppen vil i 2023 omsette for cirka MNOK 175 og forventer en resultatgrad på 6%. 

Selskapet etablerte i 2022 et opplæringsprogram for ansatte som har fått navnet «Anko-skolen».
Opplæringsprogrammet brukes aktivt i rekruttering og for å videreutvikle og styrke kompetansemiljøene i Anko-gruppen.

Anko AS er ISO-sertifisert i standarden 9001 Kvalitetsstyring siden 1999, og arbeider aktivt med kvalitet i det daglige arbeidet.  Tilbakemeldinger fra interesseparter brukes aktivt til kontinuerlig forbedring av kvaliteten på våre tjenester, blant annet gjennom bruk av kvalitetssystemet fra QM365. Arbeidet med videreutvikling av Anko-skolen er også en viktig aktivitet for å sikre høy kvalitet på Anko tjenester.

Referanser

Styret

Roar Aasvang

Roar Aasvang

Styreleder
Inger Cecilie Borsheim

Inger Cecilie Borsheim

Styremedlem
Jan Helge Due

Jan Helge Due

Styremedlem
Einar Norstein

Einar Norstein

Styremedlem
Mirko Jaster

Mirko Jaster

Styremedlem – ansattrepresentant
Håkon Tveit

Håkon Tveit

Varamedlem – ansattrepresentant

Ledelsen

Mette Maarnes Pedersen

Mette Maarnes Pedersen

Daglig leder
Jarl Bruland

Jarl Bruland

Økonomileder
Jan Helge Due

Jan Helge Due

Avdelingsleder
Stavanger
Robert Vestgård

Robert Vestgård

Avdelingsleder
Bergen
Yngvar Amlien

Yngvar Amlien

Avdelingsleder
Trondheim og Harstad
Berit Morstad

Berit Morstad

Avdelingsleder
Oslo og Østfold
Marius Hertaas

Marius Hertaas

Avdelingsleder
Kristiansand
Ronni Holden

Ronni Holden

Avdelingsleder
Anko Maritime (Vessel & Subsea)
Guri Apell

Guri Apell

Driftsleder
Stavanger
Vemund Moholt Berge

Vemund Moholt Berge

Driftsleder
Oslo
Mariell Arntzen

Mariell Arntzen

Driftsleder
Oslo
Per Tenwald

Per Tenwald

Driftsleder
Østfold
Anders Dalehaug

Anders Dalehaug

Driftsleder
Anko Maritime (Vessel & Subsea)
Rune Stokka

Rune Stokka

Driftsleder
Anko Maritime (PMS)