Objektskanning

Har du behov for skanning av enkeltobjekter? I Anko kan vi utføre objektskanning av mindre objekter opptil 3 m.

Objektskanning er nyttig i flere situasjoner, deriblant overvåking og replikering. Spesielt i forbindelse med replikering av deler som ikke lenger er tilgjengelig fra produsent, er objektskanning et fantastisk verktøy som gir presise gjengivelser av gjenstanden.

Skannere til objektsakanning

I Anko benytter vi både stasjonær ATOS skanner samt håndholdt skanner fra Creaform. ATOS skanneren har en nøyaktighet på ned til 0,01 mm. Den håndholdte skanneren har en nøyaktighet på 0,025 mm.

Foruten størrelsen på objektene som skannes, er det få begrensninger når det kommer til objektskanning. Spesielt er det to områder der objektskanning er en klar vinner:

Overvåking

Med skanning utført av oss vil du få eksakte modeller. Skal du overvåke slitasje på eksisterende konstruksjon, vil skanning av konstruksjonen gi deg en klar oversikt over utviklingen av slitasje over tid. Et eksempel på dette kan være kavitasjonsskader på vannkraftturbiner.

Erstatte spesifikke deler

Tidligere har vi benyttet objektskanning til å erstatte deler i kritiske situasjoner. I løpet av få timer vil skanningen bli gjennomført, og 3D modellen kan sendes videre for printing. Er det registrert skader ved objektet, kan vi også gå inn å justere dataen for å opprette en 3D modell som er uten avvik eller skader.

Anko har unik erfaring med skanning

I Anko jobber det utrolig dyktige fagarbeidere. Vår spesialist innen skanning har holdt på med skanning siden 2004, og har utført utallige oppdrag for ulike formål over årene. Vi hiver oss rundt for å sikre at du unngår større forsinkelser med driften. Vi har avdelinger over store deler av landet, og kan være på plass i løpet av kort tid når behovet melder seg.