Båtmåling

Anko hjelper deg å måle inn installasjonsvinklene på navigasjonssenorer  opp mot et felles koordinatsystem slik at du har full oversikt over avvik og justeringer som må legges inn i software ombord båten. Disse målingene sikrer deg helt presise justeringer, vinkler, retninger og tilt slik at operasjoner ikke gjennomføres med avvik.

Vi kan bistå med:

  • As-built modeller
  • DGNSS Helsesjekk
  • Innmåling av Båt, Rigg og ROV
  • Kontroll av navigasjonssystem

På et fartøy vil det både være fordelaktig og nødvendig med en oversikt over as-built og as-installed konstruksjoner og elementer, samt justeringen av disse. I Anko kan vi stille med alt av nødvendig utstyr for å utføre presise innmålinger av båt, rigg, ROV og andre installasjoner for så å koble dette opp mot et felles koordinatsystem.

Full oversikt med totalstasjon

Koordinatsystemet settes opp med en x, y og z akse, nullpunkt og et definert referanseplan. Ved bruk av en totalstasjon får du full oversikt over alle vinkler og posisjoner av interesse ombord og kan knytte dette opp mot det felles koordinatsystemet.

Etter målingene er utført, blir det levert en rapport med beskrivelser, definisjoner, prosedyrer, bilder samt en tabelloversikt/skisser over områder av interesse for utbedring.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med båtmåling? Ta kontakt med oss i dag.

Relaterte tjenester