Position Monitoring System - PMS

Om et uhell først inntreffer gjelder det å kunne få en oversikt over hva som har skjedd. Våre løsninger overvåker, logger og sikrer at oppdragskritiske systemer fungerer i henhold til angitte spesifikasjoner.

Tilgang på verdifull informasjon

Systemet sørger for å registrere og lagre relevante parametere og målinger, eksempelvis temperatur, trykk, strømningshastighet, nivåer eller andre kritiske variabler. Dette gir operatørene og vedlikeholdspersonellet verdifull informasjon for å analysere og forstå årsakene til uhellet. Samtidig vil dataene gjøre det lettere å foreta en vurdering av omfanget og eventuelle risikoer, samt hvilke tiltak som burde iverksettes for å fortsette normal drift.

Tilgjengelig for en rekke installasjoner

Vår PMS løsning kan monteres opp ved en rekke installasjoner, deriblant oljetanker, plattformer, supplybåter, vindmøller og helidekk. Det er for tiden i bruk i Storbritannia, Norge, Brasil og på alle skytteltankere som betjener Equinor og Pertobras FPSOer, i tillegg til en rekke andre operatører i andre land. Systemet er bedre kjent som BlomPMS.

Brukergrensesnittet kan plasseres på broen, i et offshore kontrollrom og / eller i fjernkontroller på land. Position Monitoring System reflekterer fokuset på digitalisering og integrerte operasjoner i Oil & Gas. Våre løsninger er designet for å verifisere informasjon og vise resultatene i sanntid for både offshore-brukere så vel som støttesentre på land. Systemet kan også benyttes for å kontrollere at tenkt operasjon er gjennomførbart.

Innfrir flere krav

Vårt PMS er i samsvar med kravene til "Norsk anbefalt retningslinje for olje og gass for offshore lasteskytteltankere, NOROG 140 - Offshore Norge recommended guidelines for Offshore Loading Shuttle Tankers", så vel som den siste utgaven av Oil & Gas UK "Tandem Loading Guidelines".

Ta kontakt med oss for å høre mer om PMS til ditt formål.