Undervannsfotogrammetri

Ved undervannfotogrammetri kan vi trekke ut nøyaktige koordinater og dimensjoner fra bilder med en nøyaktighet opp til 1:30 000. Fotorealistiske 3D bilder kan etableres uten behov for markører. Vi kan benytte fotogrammetri til å undersøke rundt:

  • Avstander 
  • Dimensjoner
  • Geometri 
  • Skadekontroll 
  • Kontroll vinkler 

Vår metode er den mest presise for å måle avstander og avklare posisjoner under vann.

Fordeler med undervannsfotogrammtri

  • Millimeter og sub-millimeter nøyaktighet
  • Pålitelige resultater hver gang
  • Rask mobilisering og feltarbeid
  • Ytterlige dimensjoner uten ny feltundersøkelse

Ta kontakt med oss om du har behov for undervannsfotogrammteri til ditt prosjekt!

Relaterte tjenester

No items found.