Prosjekt på Eldfisk

Mellom mars og juli 2023 ble tretten spoolmålinger utført for DeepOcean i Eldfisk-området i Nordsjøen. Spool-delene ble deretter fabrikkert ved å bruke disse målingene.

Hva ble gjort?

Under dette oppdraget utførte vi subsea spoolmåling ved hjelp av fotogrammetri kombinert med dybdesensorer og inklinasjonssensorer. Her ble det lagt ut Scalebars som deretter ble fotografert.

Dimensjonskontroll på land ble utført på relaterte strukturer der det var nødvendig. Blant annet ble det gjennomført for å gjøre det mulig å utføre spoolmåling før manifoldene med hubene var installert.

Med dyktige fagpersoner fra Anko på plass, ble jobben utført som planlagt.

Figur 1 Eksempel på 3D-punktsky
Figur 2 Scalebars ved template
Figur 3 Scalebars på havbunnen