Innovasjon

Som en stor aktør innenfor geomatikk, laserskanning og BIM er det også vårt ønske å være i front når det kommer til utvikling og innovasjon. Derfor jobber vi kontinuerlig med å utvikle egen teknologi. For tiden har vi flere spennende prosjekter på gang.

Prosessering og modellering 

I BIM avdelingen er vi nå for fullt i gang med å forske på effektivisering av både prosessering- og modelleringsfasen i arbeidet. Under dette arbeidet tester vi blant annet ut ulike måter å jobbe på og tar en nøye gjennomgang av rutiner, samtidig som vi også ser på muligheten i bruk av utstyr, plugins og koding for automatisering av arbeidet som utføres. 

AnkoPMS - Wind 

I forbindelse med installasjon av vindmøller offshore, har Anko utviklet en egen programvareløsning  basert på vår PMS løsning. Dette systemet representerer en banebrytende tilnærming innenfor offshore-arbeid med vindmøller.

AnkoMPiTM (MonoPile Installer) spiller en avgjørende rolle i overvåkningen og installasjonen av monopiler på offshore fundamenter for vindturbiner. MPi muliggjør nøyaktig posisjonering av fartøyet og gripearmer før installasjon. Videre overvåker det monopilens vertikalitet, rotasjon og elevasjon under peling, noe som sikrer feilfri installasjon hver eneste gang.

Vårt innovasjonsarbeid hviler ikke, og vi i Anko har ingen planer om å redusere tempoet. Vi fortsetter å arbeide med å utvikle og forbedre de mest avanserte metodene, systemene og prosedyrene i bransjen