3D laserskanning

I Anko kan vi hjelpe deg med registrering og kartlegging av eksisterende bygninger og konstruksjoner både offshore og på land. Ved bruk av høyteknologisk skanning-utstyr sikrer vi en detaljert og presis punktsky som benyttes til å opprette modellene du trenger.

Skanning fra 360 grader

Skanneren vi benytter plasseres på et stativ og skanner i en 360 graders rotasjon. Ved skanning måles vinkel og avstand til alle synlige objekter fra hver oppstilling. Dette gir oss en tredimensjonal punktsky, og ved å sette sammen data fra flere oppstillinger, får vi en komplett punktsky i området som kartlegges.

HDR modell

Skanning kan styres fra en iPad, slik at vi har full kontroll på hva som blir skannet. Våre skannere tar også bilder hvor det benyttes HDR teknikk. Det vil si at skanneren utfører fem eksponeringer med forskjellig lukkertid for hvert eneste bilde. Er det store forskjeller i lyset, vil dermed dette bli utjevnet.

Vanlige bruksområder

Vanlige bruksområder for 3D scanning inkluderer bla. skanning av skrog på båter, tunneler, veier, bygg og skanning i forbindelse med rehabilitering av eksisterende konstruksjoner. Det er derimot omtrent ingen begrensninger for hva vi kan skanne!

I Anko møter du dyktige fagfolk med lang erfaring som kan utføre scanning av ulik karakter. Ansvarlig for skanning har selv holdt på med scanning siden 2004. Vi er alltid fleksible i vårt arbeid og strekker oss langt for at du skal få den hjelpen du trenger så fort som mulig!