Anleggsmåling

Nøyaktige og pålitelige målinger er avgjørende for å oppnå riktig konstruksjonsgeometri, funksjonalitet og god sikkerhet for byggverkene. I Anko hjelper vi deg med anleggsmålinger til bruk i ulike stadier av byggeprosessen, inkludert prosjektering, utgraving, fundamentering, plassering av infrastrukturanlegg og kontroll av konstruksjonens kvalitet. Deriblant kan vi bidra med:

  • Masseberegning: Vi måler og beregner alle masser som har blitt kjørt ut og lagt til.
  • VA: Setter ut markeringer for hushjørner, kummer, kloakk, vann og avløp m.m.
  • Dokumentasjon: Vi loggfører og dokumenterer arbeidet som har blitt utført.
  • Maskinstyring: Vi oppretter data som maskinførere bruker til å utføre arbeidet. Samtidig hjelper vi til med kalibrering av utstyret.
  • Prosjektering: Sammen med prosjektleder ser vi etter nye løsninger dersom tiltenkte planer ikke er mulig å gjennomføre.

Vi gir deg nøyaktige resultater

Med målinger utført av oss får du nøyaktig informasjon om terreng,  eksisterende konstruksjoner og andre relevante parametere som er nødvendige for planlegging, design og bygging av infrastrukturprosjekter.

I Anko har vi lang erfaring med anleggsmåling til ulikt bruk. Hos oss møter du spesialister i sitt felt som ikke er redde for å ta i et tak. Vi er også løsningsorienterte og jobber både med nøyaktighet og effektivitet for at ditt prosjekt skal kunne gå uten større avvik og forsinkelser.

Relaterte prosjekter