Sotrasambandet

Prosjektet med Sotrasambandet for Hylland AS startet i 2023 og er planlagt ferdig i 2027.

Hva blir gjort?

Her bygges det ny firefelts-bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei.

For at prosjektet skal gå for seg på en mest mulig ryddig måte, er det delt opp i flere vei- og tunnelprosjekter. Vår oppgave går blant annet ut på å levere målebrev og masseberegning, samt felt/produksjonstikking på fulltid.

I 2023 går det i mye målebrev og masseberegning samt felt/produksjonsstikking.

Her står vi foran forskjæringen til Drotningsvik tunnelen i den østlige enden og tar noen kontroller.
Her ser du et fastmerke vi har satt opp i samme område 450 m unna der vi står i bilde 1.