Byggstikking

Få bygget bort fra tegnebordet og ut i felten! Vi i Anko hjelper deg med nøyaktig byggstikking for prosjektets mange faser.

Ved bruk av BIM-modeller, plasserer vi ut markeringer for hvor arbeidet skal utføres på en effektiv og oversiktlig måte. Alt stikningsarbeid blir deretter loggført og dokumentert gjennom totalstasjonen på byggeplassen.

Byggstikking med nøyaktighet ned til millimeteren

Ved bruk av 3D-modeller som er koordinatfestet opp mot verdenskoordinater er det i dag omtrent ingen begrensninger for hva vi kan stikke ut – og det med en nøyaktighet på 1 mm.

Vi har lang og bred erfaring med stikningsarbeid av ulike slag. Om det så er snakk om veibygging, store bygg, boliger eller hytter, står vi klare til å hjelpe deg så arbeidet blir utført korrekt og i samsvar med byggeplanene.

Ingen forvirring

Med oss på laget kan arbeidet settes i gang når det skal. Vi har avdelinger spredt utover hele landet og kan stille opp i løpet av kort tid. Vi er presise i oppmøte, og utfører stikningsarbeider for det anviste området i samsvar med de ansvarlige entreprenørene. På den måten blir det ingen forvirring for hvilket arbeid som skal utføres hvor.