Gyro/Sensor kalibrering

Med vår spesialdesignede software har vi muligheten til å kontrollere alle sensorer og gyro-kompasser. På den måten er du sikret at korrekte installasjonsvinkler har blitt lagt til i systemet og at de ulike sensorene viser like verdier. Vi måler inn både gyro og sensorer opp mot det lokale koordinatsystemet.

Dersom det ikke finnes et koordinatsystem om bord vil vi opprette et nytt. Ved å logge data fra navigasjonssoftwaren ombord fra båten samtidig med logging fra vårt GPS-system kan vi enkelt avdekke avvik og feil på vinklene ved installasjon.

Fullstendig bekreftelse under realistiske forhold

Anko Maritime har utviklet et GNSS-bevegelsevertifiseringssystem med fire antenner, AttConPRH, i samarbeid med Hydrographic Service of the Norwegian Mapping Authority (NHS), designet for å utføre dynamisk verifiseringssensor som Pitch, Roll og Heading. Dette systemet muliggjør en fullstendig bekreftelse av fartøyets holdningssensorer under realistiske bevegelser av fartøyet. Rapport utstedes på stedet like etter at undersøkelsen er fullført.

Relaterte tjenester