Situasjonskart

Før et byggeprosjekt kan settes i gang, er det viktig å være klar over hvilke forutsetninger prosjektet har. Vi produserer visuelle fremstillinger av terrenget og omkringliggende faktorer.

Vi leverer det du trenger til ditt prosjekt

Anko AS har god erfaring med utarbeidelse av situasjonsplaner, og kan levere tomtanalyser, soldiagrammer og 3D visualiseringer for ditt prosjekt.

Softwaren vi benytter vil kunne presentere rikelig med kartdata. Få en en klar oversikt over forskjellige høyder, terrenget, eiendomsgrenser, type fjell, beplanting, vann og avløpsnett og mer. Kartene kan også inkludere tverrsnitt gjennom et hus, slik at du ser hvordan konstruksjonene og fundamentet treffer fjell og fjord – alt du trenger for å skaffe en oversikt over forutsetningene for ditt prosjekt.

Vi sikrer deg presise resultater

I dag er det flere aktører som tilbyr lignende tjenester uten tilstrekkelig bakgrunn innen fagfeltet. Hos Anko blir du satt i kontakt med dyktige fagfolk som har lang erfaring med landmåling, kartlegging og masseberegninger. Med det er du sikret et presist resultat utført av mennesker med god kompetanse innenfor området.