Offshore vindmøller

ANKOPMS-WIND er vår interne programvareløsning, spesifikt utviklet for offshore installasjon av vindmøller.

Den er bygget på grunnlaget av vår PMS-programvare. Ved kontinuerlig bearbeiding av sanntidsdata gir den en omfattende oversikt over posisjon, orientering, tilt og elevasjon av komponentene.

Installasjonen av monopeler & transition piece utføres svært nøyaktig takket være avansert teknologi og sanntids GNSS-data.

Dette tillater svært effektiv innsamling av høyest mulig nøyaktige koordinater og data for optimal plassering av havvindmøller.

ANKOPMS-WIND pakken inkluderer også back-up for alt utstyr, noe som reduserer risikoen for forsinkelser under installasjonen.

Vår tilstedeværelse strekker seg fra det øyeblikket fundamentene løftes på plass til det er forsvarlig forankret i havbunnen.

Installasjon av vindmøller

Ved etableringen av fundamentet utfører vi grundige kontroller for å sikre nøyaktig rotasjon, vinkel og himmelretning i samsvar med planene.

Straks etter at installasjonen er fullført, genererer vi en "as-installed" rapport som verifiserer posisjon, rotasjon, elevasjon, flathet, tilt og retning/heading i henhold til gitte toleransekrav.

AnkoPMS - Wind

ANKO skiller seg ut som den eneste aktøren i verden som tilbyr programvare som gir visuell representasjon av sanntidsbevegelsene.

Dette unike systemet er avhengig av avansert presisjonsutstyr og minimerer behovet for manuell inngripen. Som en direkte konsekvens reduseres risikoen betydelig, og sikkerhetsnivået øker betydelig gjennom hele installasjonsprosessen.

Dette utstyret kan raskt klargjøres på ulike typer installasjonsfartøy, inkludert jack-up-fartøy, DP-fartøy og ankerbaserte fartøy.