PMS oppgradering

Som en ekstra sikkerhet ved offshore lasting kan skytteltanker sende alt av sensordata fra vårt PMS over til FPSO/FSO/Offshore installasjon. Denne dataen er sendt fra tanker over radio. 

For noen år tilbake trakk produsenten av radiomodulen produktet fra markedet. Derfor måtte vi utvikle PMS™ Radio-Link MKII. 

Utfordringen

Utfordringen var at den nye radioen, MKII, ikke var kompatibel med den eldre versjonen, MKI. Derfor måtte både tanker og lastepunkt over på MKII samtidig for at kommunikasjonen skulle fungere. Tankere er ikke kun på ett lastested, og om båten gikk over på MKII, kunne den kun laste på installasjoner med MKII radio selv.

Løsningen

For å løse dette gikk PMS Teamet inn for å utvikle en modul som gjorde det mulig for tanker å operere både med MKI og MKII, PMS™ Radio Dual Solution. Med bedre rekkevidde og med mulighet for å se både signalstyrke og kommunikasjonsstatus ble dette en tydelig forbedring for systemet.

Tidlig 2023 gikk vi inn i samtaler med både feltoperatør og rederi for hvordan vi skulle gjennomføre de første oppgraderingene. Det ble enighet om å ta offshore installasjonen over på MKII, samt PMS™ Radio Dual Solution på 4 tankere som går på feltet. De siste tankene ble ferdig montert og installert i september 2023.

Flere aktører i Nordsjøen og Norskehavet har meldt interesse for oppgraderingen, og vi ser frem til mange spennende utfordringer i tiden som kommer.