Kalibrering på Volantis

I 2023 var vi på plass i Fredrikshavn i Danmark for å utføre et oppdrag på vegne av Deep Ocean på fartøyet Volantis.

Volantis er et dynamisk posisjonert flerbruks undervannskonstruksjonsfartøy, utformet for drift under ekstreme værforhold med høy kapasitet for å holde posisjon.

Hva gjorde vi?

Under dette oppdraget utførte Anko Maritime dimensjonskontroll, kalibrering og DGNSS Health Check på fartøyet Volantis. Vi kalibrerte Seapath, Starpack, Anchutz og Seapath MRU.

Slik foregikk arbeidet

Kalibreringen ble gjennomført ved hjelp av JNS Gyro - 4 GNSS attitude sensorer, produsert av Javad Navigation System. Denne sensoren benytter fire antenner, hver koblet til sin egen mottaker på helidekk. Alle mottakerne er koblet til en felles sensor, og deler samme oscillator. Misjusteringen mellom fartøyets midtlinje og Javad-antennene ble målt ved hjelp av en totalstasjon.

Videre logger Anko Maritime samtidig som fartøyet med det online navigasjonssystemet i 2 timer. Da etableres C-O (Computed – Observed) på grunnlag av sammenligninger (subtraksjoner) mellom disse datasettene. Verifiseringslogging ble utført i 30 minutter.