VLX

Ålgård skole er i dag plass til 221 elever midt i sentrum av Ålgård. I 2023 tok Gjesdal kommune kontakt med oss med en forespørsel om å lage en “ as.built” modell av eksisterende bygningsmasse i forbindelse med planlagt rehabilitering.

Hva ble gjort?

Kommunen  ønsket å få opprettet en visuell modell til prosjektering og planlegging av videre renoveringsarbeid. Vi opprettet da både punktsky og modell som er planlagt brukt av alle fag i rehabiliteringen.  Store deler av dette prosjektet ble utført ved hjelp av vårt nyeste medlem i teknologipoolen, NavVis VLX 3 mobilt kartleggingsverktøy.

Hvordan foregikk arbeidet?

For både kommunen og oss var det viktig at arbeidet ble utført mens elevene hadde sin sommerferie. Grunnen til dette er at det blir mindre forstyrrelser i selve skannet, samt at tilgjengeligheten til alle rom er optimal. Før selve skannet kan begynne er det viktig å få etablert et godt fastmerke-system rundt og inne i bygningene. Vi brukte da GPS for å etablere dette ute, samt en totalstasjon som gjør at en kan videre føre disse punktene inn i bygningen. En får da levert punktsky og modell i globale koordinater. Selve skanningen i felt tok 2 arbeidsdager, og innvendig var det mer enn 5400m2.

Med samme utgangspunkt, blir arbeidet forenklet og mer oversiktlig for alle involverte i rehabiliteringsarbeidet.