Prosjekt i Sverdrups gate 27

I 2023 tok Veni AS kontakt med oss i forbindelse med et rehabiliteringsprosjekt der de trengte hjelp med prefabrikkering av takelementer.

Tidligere hadde selskapet måttet måle opp hvert enkelt element på byggeplassen før de kunne sette i gang med prefabrikkering av disse. Dette var svært tidkrevende og utgjorde en større risiko for målefeil.

Utfordring

Utfordringen med prosjektet var at det fantes flere forstyrrelser i himlingen. Dette var en utfordring våre dyktige ingeniører tok på strak arm, og det ble fort klart at dette var en jobb for vår RTC 360 skanner.

Løsning

Problemet ble løst ved å renske bort det som ikke skulle være med i selve punktskyen. På den måten satt vi kun igjen med det som var viktig. Vi kunne deretter levere en ferdig rensket punktsky til arkitekt. Ut ifra punktskyen kunne da arkitekten tegne opp eksakt hvor store de ulike elementene skulle være. Videre blir tegningene sendt til prefabrikkering, og når elementene ankommer byggeplass er det kun montering som gjenstår. Dette resulterer i at byggherre sparer masse tid.

RTC360

3D laserskanning brukes i dag i en rekke prosjekter der det er ønskelig med en hurtig innsamling av data som dekker større områder. For å oppnå høyest mulig kvalitet på våre skannerdata bruker vi skannere fra Leica Geosystem. Disse gir en punktsky nøyaktighet ned mot 1-2 mm på skannede overflater.