Ocean Guardian

I november 2022 var Anko på plass i Vietnam for å utføre båtmåling om bord på Ocean Guardian for Stabbert Marine & Industrial LLC.

Hva ble gjort?

Ocean Guardian var i tørrdokk for å installere en gondola med multistrålelodd for sjøkartlegging. Under dette prosjektet etablerte vi et koordinatreferansesystem om bord og bisto med installasjonen av multistrålelodd i den nye gondolen. I tillegg målte vi inn posisjon og installasjonsvinkel på alt navigasjonsutstyr om bord.