Objektskanning av stenhode

I forbindelse med rehabilitering av Stavanger Domkirke, var det et ønske fra Stavanger Museum å få skannet et stenhode av Magnus Lagabøte. (Norsk konge i årene 1263-1280). Til dette stilte Anko opp med det nødvendige utstyret.

Hvordan foregikk det?

Da stenhodet befinner seg høyt oppe på domkirken i Stavanger, måtte det benyttes Stilas. Dette var allerede på plass grunnet renoveringsarbeid på kirken, noe som gjorde arbeidet enda mer tidseffektivt. Det er ingen tvil om at det er lenge siden noen har vært så nære uthoggingen da den er veldig utilgjengelig uten stillas, og vi er stolte over å ha utført objektskanning for Domkirka.

Skanning ble utført på stedet ved hjelp av vår Handyscan Black Elite objekt skanner. Da nødvendig skanning var utført, kunne vi levere en 3D-modell som videre ble brukt til å lage en kopi av hodet.