Aasta Hansteen

På Aasta Hansteen prosjektet i Sør-Korea hadde Anko flere ingeniører som var fast innleid til Statoil sitt team i 16 måneder. Her jobbet vi tett sammen med Statoils sitt site team.

Hva ble gjort?

Under dette oppdraget var det hundrevis av deler med stål, rør og utstyr som måtte være på rett plass for å sikre at understellet passet sammen med dekkstrukturen, som skulle kobles mot hverandre etter transport til Norge.

Anko stilte da med dyktige ingeniører til å utføre tredjeparts dimensjonskontroll for å sikre at deler var korrekt plassert og dimensjonert.

Aasta Hanseen plattformen (det flytende understellet) under bygging i Sør Korea.