Sjøbunnskartlegging

Har du behov for å kartlegge forholdene under vann? Anko har egne spesialister på sjøbunnskartlegging og bistår deg gjerne med ditt prosjekt.

God framkomst

Båten vi bruker kommer seg lett over steiner, samtidig som den også har enkel tilkomst til de fleste områder. Størrelsen gjør den svært anvendbar for selv de mest kinkige plasseringene.

Vi kan utføre sjøbunnskartlegging for både farvann, sjø og elver. Ved bruk av ekkolodd, sendes det ut pulserende lydbølger som danner en detaljert punktsky av bånn. Ekkoloddet kalibreres alltid etter gitt forhold, derav trykk, temperatur og saltinnhold. Dette sikrer deg helt presise resultater.

Komplett kartlegging

Ønsker du å kartlegge deler av terrenget eller kaien i nærheten av vannet? I Anko tilbyr vi også komplette pakker for de som har behov for mer enn bare sjøbunnskartlegging. Vi kan stille med drone, tradisjonell skanning, bunnkartlegging og mer! Med det har du kun en aktør å forholde deg til, og kan spare både tid og penger på prosjektet.

Tidligere har vi bistått under prosjekter med alt fra legging av nye vannledninger, måling av dybden fra stupebrett, masseberegninger til arbeid med demninger, oppsett av ny bru og en rekke andre prosjekter med ulike formål.