Sjøbunnskartlegging for stupebrett i Stavanger

I 2021 ble vi i Anko kontaktet av park og anlegg avdelingen i Stavanger kommune. De ønsket at alle kommunale stupebrett skulle kartlegges med hensyn til trygge dybder og bunnforhold.

Hva ble utført?

Ved alle kommunale stupebrett ble det i 2021 kartlagt dybder like under og i en radius på 10 meter. Det ble konstatert at flere brett skulle flyttes for å bedre sikkerheten for badende. Kartleggingen ble utvidet til flere destinasjoner og større områder for en bredere undersøkelse. Anko utførte all kartlegging fra lettbåt med multistrålelodd.

Utfordringer

Å finne plass til nye kommunale stupebrett byr på flere utfordringer. Første prioritet var tilstrekkelig dybde. Samtidig skulle tilkomst (fra land) for badende være god, med nærhet til rekreasjonsområder, tursti o.l. En siste faktor var selve produksjonen. Lokasjonen til nye stupebrett måtte ha svaberg hvor en kunne stedstøpe betongfundament over vannlinja.

Resultatet

Gjennom grundig kartlegging i sjø og på land kunne vi i Anko levere en meget detaljert sjødybde-modell. Modellen ga en god oversikt på aktuelle nye plasseringer – og hvilke steder som var mindre egnet. Anko ble også engasjert til å foreslå nye lokasjoner med hensyn til dybder, tilkomst for badende og svabergets egnethet.

Suksess for oppdraget

Arbeidet med kartlegging av alle stupebrettene var ferdig i 2023. I forkant av vår kartlegging ble det brukt dykkere til undersøkelser. Denne kartleggingen ble noe snever. Med bruk av multistrålelodd kan en raskt kartlegge større områder. Anko’s båt, en 17 fots Pioneer, kan kartlegge på grunt vann som var viktig i dette oppdraget. Vår kompetanse med kartlegging på land og sjø ga et meget godt grunnlag for trygge plasseringer av Stavanger kommunes stupebrett.