Kan man bruke en drone til å samle data med Lidar ?

Det enkle svaret er, det kan man.

Anko AS har nettopp gått til innkjøp av en ny Lidar for å kunne tilby enda flere av våre trofaste kunder denne type måling. Vår nye lidar er av typen Dji L2 montert på dronen vår som er en Dji M300.

Anko har flere års erfaring med Lidarskanning. Som navnet tilsier (Light Detection and Ranging) bruker dette utstyret lys på tilsvarende måte som radar bruker radiobølger.

Den vanligste metoden man bruker ved oppmåling med en drone er fotogrammetri med et fotokamera. Dette er en svært nøyaktig metodikk og en oppnår veldig nøyaktige resultater på alt som er godt synelig i fra luften. En av de store fordelene med Lidar målinger er at man penetrerer vegetasjonen som måtte være i veien for alle målingene. På denne måten får man et mye større bilde og man får mer data man kan bruke. Dette er en klar fordel på større kartleggingsjobber og spesielt på prosjekter hvor man skal kartlegge kraftlinjer.

Hva gjør man etter at man har samlet inn all dataen?

Jobben er kun halvgjort i det man har fått samlet inn data. En punktsky er ikke bare en punktsky, noe som du kan lese mer om her.

For å kunne bruke dataen man har samlet inn –må man foredle denne informasjonen på en korrekt måte. Vi har god erfaring med å bruke Terrasolid og får på den måten det beste ut av dataen.

Hva kan man forvente å få levert visst man bruker Anko?

Her i Anko vi har flere sertifiserte dronepiloter med flere års erfaring med oppmåling. Så man vil være veldig godt rustet i å ha et team som samler inn data på den beste mulige måten. I tillegg har vi mange års erfaring både med fotogrammetri og lidar data behandlig slik at etterarbeidet vil kunne gi deg det beste resultatet.

En standard leveranse fra oss er: Klassifisertpunktsky, DTM, høydekurver og ortofoto.

Leverer Anko Lidar måling i hele landet ?

Ja, vi leverer denne tjenesten i hele Norge.

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere ditt prosjekt.