3D Laserskanning - En punktsky er ikke bare en punktsky

En imponerende utvikling

3D laserskanning har vært igjennom en rivende utvikling siden starten, tidlig på 2000 tallet. Det som tok 1 til 2 timer å kartlegge tilbake i 2004 gjøres i dag på 2 minutter med den seneste skannerteknologien. Det vil med andre ord i de aller fleste tilfeller være svært tidssparende å benytte laserskanning når større områder skal kartlegges.

Laserskanning innebærer at dette i dag, med fordel kan benyttes for alle oppgaver der en ønsker omgivelser best mulig kartlagt med tanke på f.eks. prosjektering i forbindelse med rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg eller ved installasjoner i nye og gamle bygg. En laserskanner måler retninger og avstand tilsvarende en tradisjonell totalstasjon, men der en totalstasjon måler et og et punkt, måler en laserskanner automatisk punkter sammenhengende i en 360° rotasjon. Våre nye skannere måler opptil 2 millioner punkter pr. sekund og tar i tillegg høyoppløste bilder.

Dette gir en punktsky i farger som viser alle detaljer rundt en skanner oppstilling. Ved å skanne fra flere posisjoner som deretter settes i sammen til en punktsky, vil en få et tredimensjonalt bilde av omgivelser eller objekter som ønskes kartlagt.

ANKO leverer de mest nøyaktige 3D skann man får på markedet

Nøyaktighet på punktskyer er relatert til metodikk og valg av type skanner og bestemmes på bakgrunn av hvor høy nøyaktighet som ønskes. I de tilfeller der høy nøyaktighet er ønsket, f.eks. ved nøyaktig prefabrikkering av elementer etc., brukes våre mest nøyaktige laserskannere i kombinasjon med referansepunkter som måles inn i forkant i området som skal kartlegges.

Referansepunkter er også nødvendig for å georeferere en punktsky eller knytte den mot et lokalt koordinatsystem i f.eks. et bygg. Dette gir oss kontroll på sammenstilling av alle skannerposisjoner og vil gi en punktsky med svært høy innbyrdes nøyaktighet i områdene som kartlegges. (typisk 1-3 mm. ved innvendig kartlegging i bygg)

En punktsky er ikke bare en punktsky

3D laserskanning er etter hvert blitt "allemannseie" og det finnes en rekke billige løsninger der en enkelt kan produsere en punktsky. Ønsker en nøyaktige data er ikke dette å anbefale. Det finnes ingen snarveier dersom en ønsker å oppnå høy nøyaktighet. Skal en oppnå høy nøyaktighet er det derfor helt nødvendig å benytte både innmålte referansepunkter og riktig utstyr i forhold til krav som stilles for aktuell jobb.

Sammenstilling av flere punktskyer over et større område følger fysiske lover. Uten referansepunkter som kontrollerer dette, vil en ved sammenstilling av enkelt skann få en avbøyning av punktskyen på grunn av små avvik i fra skann til skann. Et eksempel er en rett korridor som blir buet.

Gjør det korrekt første gangen – Bruk ANKO på neste 3D Laserskanning prosjekt.