Vestby Kulturkvartal

I løpet av perioden våren 2021 til våren 2023  utførte vi i Anko, på vegne av AF Gruppen, utstikking til Vestby Kulturkvartal.

Utfordringer

Underveis i arbeidet var det noen oppgaver som kom etter at råbygg og fasade var satt opp. Dette gjorde at vi måtte flytte fastmerkenettet vårt inn i bygget. I dette tilfellet var ikke presisjon det viktigste for kunden. I bakgrunn av dette ble vi derfor enig om at vi kunne ta noen snarveier for å flytte fastmerkenettet inn, da det var viktigere for dem at vi gjorde det fort og effektivt.

Det som er vanskelig i en situasjon som dette er å finne den fine balansen mellom effektivitet og nøyaktighet. Under denne jobben ble det løst ved å gå et kjapt polart drag inn og deretter ta kontroll mot det som allerede var bygget. Dette resulterte i tilstrekkelig utstikking for prosjektet.