Transportramme

I 2023 fikk Anko forespørsel fra Servi AS om å skanne og modellere en transportramme. En slik modell gjør at man enkelt kan se dimensjoner og antall objekter på konstruksjonen.

Det var utfordrende å få høy nok nøyaktighet på alle objektene i modellen, men dette løste Anko ved å produsere en tett og nøyaktig punktsky, som igjen kunne brukes til å utarbeide en god 3D-modell.

Anko leverte prosjektet i filformat ifc og DWG, samt en objekt liste som vistelengdemål i mm på alle stålbjelkene.