Rammeavtale for oppmålingstjenester

Anko har rammeavtale for oppmålingstjenester med flere kommuner, deriblant Kvinesdal og Lindesnes kommune i Agder.

Nåværende rammeavtale med Kvinesdal kommune gjelder fra 2020, hvorav rammeavtalen med Lindesnes kommune ble opprettet i 2017.

Hva gjør vi?

Jobben går ut på å gjennomføre oppmålingsforretninger på oppdrag fra kommunene. Dette gjelder fradeling av nye eiendommer, justering av grenser og klarlegging av grenser. Kommunene sender en bestilling til oss. Deretter sender vi ut innkalling til partene og avholder oppmålingsforretning ute på stedet. I etterkant sørger vi for måling, merking av grensene og beregninger i henhold til Matrikkeloven og tilhørende standarder.

Slik sørger vi for vellykket oppmåling

Matrikkelmåling for kommunen er spennende da det kombinerer fag, teknisk måling og sosiale ferdigheter. Landmåler må kjenne til lovverk og standarder og finne gode løsninger for måling i variert terreng. I tillegg treffer vi mange ulike mennesker gjennom arbeidet. Ved å finne balansen mellom faglig kunnskap og god kommunikasjon med partene, sørger vi for å gjennomføre oppdraget på en god måte. Dette sikrer et godt samarbeid med de ansatte i kommunen, samtidig som vi kan dra nytte av lokalkunnskap.