Kontraktsoppfølging og masseberegning

Vuku Naturstein er et selskap som har flere prosjekter innenfor veg og vann og avløp. På slike prosjekter stilles det krav til dokumentasjon og masseberegning ved fakturering slik at entreprenøren dokumenterer hva han tar betalt for av byggherre. 

Byggherre på slike prosjekter er ofte kommuner, Statens vegvesen, fylkeskommuner eller Nye Veier.

Hva blir gjort?

I Anko bistår vi blant annet med kontraktsoppfølging og masseberegning på anlegget. Når vi utfører dokumentasjon og masseberegninger er vi avhengig av gode innmålinger. Dette kan entreprenøren gjøre selv, eller våre dyktige ingeniører kan gjøre det.

Det blir i dag også målt inn mye ved hjelp av maskinstyringen som er i gravemaskinene. Innmålingene blir da brukt til å dokumentere og eventuelt masseberegne. I tillegg blir vegmodeller brukt til masseberegning.

Typisk tverrprofil ved masseberegning av veg:

Hos Vuku Naturstein bruker vi å sitte sammen med de i 2-3 dager i slutten av hver måned for en felles gjennomgang av prosjektene slik at vi får laget ferdige målebrev (dokumentasjon).