HVL Haugesund

Statsbygg ASI 2020 startet Anko med skanning og modellering av mange ulike bygninger for Statsbygg AS. Ett av byggene som ble modellert var Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund. Her ønsket kunden en punktsky og modell av hovedbygningen og tilhørende småbygg.

I 2023 ønsket kunden at også utearealer/infrastruktur skulle skannes og modelleres. Anko hadde noen utfordringer med å få riktig plassering mellom bygg og uteareal, fordi fastpunktene var fjernet. Med beregninger og mange kontroller av plasseringen løste vi dette, og fikk satt sammen modellene til ett helhetlig prosjekt.