Eitremsneset

I Odda er det bygget nytt kai-anlegg ved Boliden. Boliden er leverandør av sink med effektiv og miljøvennlig produksjon. 

Hva gjorde vi?

Anko var i første omgang engasjert av Vest Betong til prefabrikkering av 6 stk. betongelement. Største kai-element hadde egenvekt på ca 600 tonn.

Prefabrikkering fant sted ved den gamle Spilderhaugkaien i Stavanger. Anko etablerte et lokalt fastmerkesystem, stakk ut alle akser, dekkekanter m.m.

Resultat

Etter ca 4mnd støp var elementer ferdig og klare for transport til Boliden, Odda. Ferdige elementer ble hentet av kranskipet Ugland som fraktet hele konstruksjonen sjøveien til Odda. I forkant var det etablert prismer på alle elementer for enklere plassering på peler ved Boliden.

Alle elementer (ca 1000m2 kaidekke) ble trygt og nøyaktig heist på plass i løpet av 24 timer.