Dimensjonskontroll og kalibrering av ROV ombord Viking Reach

Prosjektet ombord Viking Reach involverte nøye dimensjonskontroll og kalibrering av både primær og sekundær ROV. Disse prosedyrene er avgjørende for å maksimere ROV-ytelsen, oppnådd gjennom oppmålingsteknologi og samarbeidsinnsats. Ved å utføre dimensjonskontroll og kalibrering har vårt team vært med å forbedre potensialet blant annet på den primære ROV-en, kjent som "The Surveyor Interceptor", og sikret dens evne til å utføre presise og pålitelige inspeksjoner til sjøs.

 

Det er verdt å merke seg at Reach Subsea sin ROV, "The Surveyor Interceptor", skiller seg ut som en innovativ ROV, kjennetegnet ved sin økte hastighet og stabilitet. Denne avanserte teknologien bidrar betydelig til effektiviteten og påliteligheten til undervannsoperasjoner.