Trenger du ekstrem nøyaktighet?

Noen ganger har vi behov for en ekstrem nøyaktighet – enten det er for å kartlegge skader/slitasje eller for å produsere modeller av deler som nå ikke produseres lenger.

Objektskanning

Objektskanning er skanning med svært høy nøyaktighet og er et godt verktøy for kontroll av dimensjoner på forskjellige objekter.

Våre objekt skannere kan skanne deler fra de minste ting på noen få mm. til deler på opptil 2-3 meter.

Anko har 2 typer objekt skannere

ATOS brukes for å lage en 3D modell av en stol fra 50 tallet

Håndholdt skanner

Denne er svært fleksibel, og kan brukes stort sett over alt og har en oppgitt nøyaktighet på 0.025mm.

Et eksempel er inne i en vannturbin, der en gjerne foretar en årlig inspeksjon for å kartlegge kavitasjonsskader på løpehjulet i turbinen.

Der 0.025 mm er innenfor kravene til nøyaktighet, kan også vår håndholdte skanner brukes til å kontrollere dimensjoner på deler etc.

Eksempel: Kontroll av dimensjoner på et 8" T-stykke.

Stasjonær skanner

Vår andre objektskanner er en stasjonær skanner med svært høy nøyaktighet. Denne kan kartlegge overflater med en nøyaktighet på ned mot 0.01 mm bestemt av hvilke linsesett som benyttes.

Denne benyttes gjerne for å kontrollere dimensjoner på maskinerte deler etc.

Felles for begge skannere er at vi kan generere selvkjørende datasett (krever ingen installasjon av programvare) hvor skannede deler blir sammenlignet med teoretiske modeller for å vise eventuelle avvik. Bildet under er tatt fra et slikt datasett, og viser målt avvik i forhold til teoretisk overflate.

Skannede deler blir sammenlignet med teoretiske modeller.

Kopiering av deler ved hjelp av 3D skanning og 3D printing

3D printer teknologi og 3D skanning gir i dag store muligheter for å kopiere eller erstatte deler som ikke lenger er tilgjengelig på noen annen måte.

Dette kan være deler som av en eller annen grunn er defekte, og ikke lenger er mulige å få kjøpt.

Et eksempel kan for eksempel være deler til veteran kjøretøy.

En av våre kunder hadde 1 stk. senterkopp til en gammel felg, og ville gjerne ha 3 til.

Senterkoppen ble skannet av oss, og en 3D-modell i STL format konstruert. Ved hjelp av en 3D printer kunne så nye senterkopper printes.

3D modell avskannet senterkopp.
Flere eksempler på skannede deler der hensikten var å printe kopier.
Flere eksempler på skannede deler der hensikten var å printe kopier.