NVDB (Nasjonal vegdatabank) og FKB (Felles kartbase)

NVDB

Det er stadig nye veger og tunneler som utbygges eller utbedres, og til dette må det leveres sluttdokumentasjon. Ofte er det mange objekter og lange strekninger som skal dokumenteres over tid. Da er det viktig å få utført nødvendige innmålinger av objekter fortløpende. Databasen inneholder detaljert informasjon av ulike objekter og brukes til planlegging, drift og vedlikehold av vei nettet. Objekter kan være for eksempel skilt, stikkrenner, kummer, lamper etc. Alle objektene er knyttet til en veg, en kan se på kartet hvor plasseringer er i terrenget.

FKB

Administreres av statens kartverk og er en landsdekkende database med detaljerte kartdata for Norge. Alt som blir bygget i dag skal dokumenteres og legges inn i databasen. Dette gjelder både terreng, veger, bygninger etc. Denne oppdateres jevnlig og er tilgjengelig for både offentlige og private brukere. Denne databasen oppdateres jevnlig, noe som gjør at planlegging av ulike prosjekt forenkles.

Anko har lang erfaring med å registrere, klargjøre og levere data til NVDB/FKB i henhold til standard, og følger gjerne prosjektet fra start til slutt.

Noen prosjekter Anko har bidratt til leveranse av NVDB/FKB er:  Haukelitunnelen, Ryggedalstunnelen, Ryfast, Vågslidtunnelen, Geitskardtunnelen, E6 Ranheim-Værnes

SOSI