Navvis VLX 3 er nyeste skanning-teknologi hos Anko

Mobilemapping med VLX 3

Navvis VLX 3 er nyeste skanning-teknologi hos Anko. Vi har benyttet skanneren siden 2023 og ser flere fordeler med VLX 3. Nøyaktighet har alltid vært grunntanken hos oss når vi skanner. Tidligere var mobile skannere mindre pålitelige med hensyn til nøyaktighet, men med VLX 3, som er nyeste generasjon VLX fra Navvis, får vi både nøyaktighet og hastighet. Med skanneren på skuldrende beveger vi oss raskere gjennom ulike miljøer som bygninger, gater og landskap. Resultatet er detaljrike punktskyer og 360 foto med dokumentert kvalitet. I alle våre prosjekter brukes våre laserskannere i kombinasjon med referansepunkter som måles inn i forkant av kartlegging.

Referansepunkter

Referansepunkter er nødvendig for å georeferere en punktsky eller knytte den mot et lokalt koordinatsystem i f.eks. et bygg. Dette gir oss kontroll på sammenstilling av alle skannerposisjoner og vil gi en punktsky med svært høy innbyrdes nøyaktighet i områdene som kartlegges.

Kan åpnes direkte i Nettleser

NavVis Ivion er plattform til sluttbruker for innsyn i punktsky og 360 fotos. Denne vieweren åpnes direkte i nettleser og kan ligne google streetview, men med utvidet funksjonalitet som nøyaktige måleverktøy, Point of Interest og Crop&Download. Med sistnevnte funksjon kan prosjekterende laste ned punktsky fra hele eller deler av skannet i ønsket format og koordinatsystem. Punktskya kan videre brukes i foretrukket programvare som Revit, Archicad etc.  

Bilde fra IVION
IVION Minimap

Hva kan dette brukes til?

Våre oppdragsgivere er entreprenører, eiendomsbesittere, prosjekterende fag som arkitekter, RIB og flere.

Bruksområdene er mange, og vi har oppdaget flere etter hvert. Innsynsløsning for planleggere, rehabilitering av bygg, arealberegning, AS-BUILT for å nevne noe.

Kundens behov

VLX 3 er en av flere skanning-teknologier vi bruker. Ved hvert oppdrag gjør vi vurderinger for å velge riktig utstyr basert på kundens behov og med hensyn til nøyaktighet, bildekvalitet og hastighet.