Hywind Tampen prosjektet

Equinor har tidligere vært svært fornøyd med Anko sine tjenester, og med vår brede kompetanse og bruk av Leica totalstasjon kunne vi sørge for et mer kostnadsbesparende vindkraftprosjekt, både økonomisk og tidsmessig.

Hywind Tampen var et flytende vindkraftprosjekt som ble den første vindparken i verden som leverte fornybar kraft til olje- og gassplattformer til havs. I forbindelse med byggingen av vindmøllene var Anko engasjert for Kværner med sine ingeniører som følge av rammeavtalen med Equinor.

Rammeavtalen ble inngått i 2016 i konkurranse med andre selskaper.

På Stord og Dommersnes, der 11 betongskrog ble bygd (substruktur), bidro Anko til at geometri og strenge bygge toleranser ble overholdt.

Med god erfaring fra Hywind Scotland fikk vi også rollen som tredjeparts kontrollør på de kritiske stål flensene som ble levert til vindmøllene.

En del av denne aktiviteten ble utført på byggeplass i Spania.