Hotellet på peler

Anko bistår i konstruksjonen av Quality Hotell Harstad.

Det skal bygges i sjøkanten på Kaarbøkvartalet, og med den beliggenheten byr det på utfordringer.

I Harstad har det vært mye å gjøre. Anko bistår Consto i konstruksjonen av Quality hotell Harstad, et 40m høyt signal bygg, som vil være byens høyeste bygning når det står ferdigstilt.

Hotellet bygges i sjøkanten på Kaarbøkvartalet, med tilhørende brygge, veg og rundkjøring.

I startfasen bisto vi med oppmåling for fundamentering. Da 71 sjøpeler og 31 peler på land.

Beliggenheten av hotellet har bydd på utfordringer. Når det bygges langs sjøen, som her, er det vanskelig å få god nok spredning/geometri for fastmerkene. Heldigvis har vi noen moloer, og tilstrekkelig kort avstand til andre siden av sjøen slik at man får etablert merkene der.

I dag er prosjektet kommet enda videre og hotellet bygges nå oppover i høyden. Anko står da for utsetting av akser, vegger og søyler.

Dette henter vi fra BIM-modeller og modeller som inneholder all informasjon vi trenger, og alle ulike fag ligger inne i modellen slik at vi fint kan se hvor alt skal være. (Bygningsmasse, ventilasjon, vann og avløp, elektro osv.)

Da bruker vi våre totalstasjoner til å sette ut det som trengs slik at alt bygges riktig.

Utsettingen gjøres selvfølgelig med millimeters presisjon.