Hoem & Aamodt Oppmåling AS fortsetter i Anko AS

Hoem & Aamodt Oppmåling AS har siden 2020 vært et datterselskap av Anko AS, og en del av Anko gruppen. Hoem & Aamodt Oppmåling AS er nå fusjonert med Anko AS, og med Anko AS som  overtakende selskap. Fusjonen er gjennomført pr. utgangen av august 2023.

Hoem & Aamodt Oppmåling AS har fra 2020 vært en del av Anko-gruppens virksomhet, og fortsetter  etter fusjonen som egen avdeling Kristiansand i Anko AS. Fagmiljøet innen bygg- og anleggsstikking,  oppmåling etter matrikkeloven, kartlegging med drone og terrestrisk skanning, samt utarbeiding av  terrengmodeller, fortsetter uendret i den nye avdelingen.

Etter fusjonen er det nå sju avdelingskontorer i Anko-gruppen fordelt over hele Norge, og totalt 125  oppmålingsingeniører. Anko-gruppen leverer alt av ingeniørtjenester innen oppmåling,  matrikkeltjenester, digitale tvillinger og maskinstyring.

«Det er bra å få Hoem & Aamodt Oppmåling AS som avdeling Kristiansand i Anko. Det er  effektiviserende, og knytter fagmiljøet tettere til Anko-gruppens øvrige virksomhet. Vi kan nå lettere  arbeide på felles prosjekter, og vi kan levere flere tjenester og prosjekter til markedet.», sier daglig  leder Mette M. Pedersen i Anko AS.

«Vi vil som en avdeling i Anko-gruppen lettere tilby hele bredden av Ankos tjenester. Vi ser veldig frem  til å vokse med flere prosjekter og gode kollegaer i denne regionen», forteller Marius Hertaas,  avdelingsleder i Anko Kristiansand.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Mette M. Pedersen, telefon +47 958 84 946, daglig leder i Anko AS.

Marius Hertaas, telefon +47 414 75 877, avdelingsleder Anko Kristiansand