Autorisert Eiendomslandmåler

Anders Buli Greibesland er ansatt ved vårt kontor i Kristiansand. Han har jobbet her siden høsten 2017. Han kom til oss fra jobben som Oppmålingsingeniør i Bergen Kommune, som han hadde i fra 2011-2017. Her jobbet han med oppmålingsforretning og matrikkelføring i henhold til vedtak. Han var også innom eiendomstaksering. Hos oss har han jobbet med rammeavtalene vi har hatt med Lindesnes kommune og Kvinesdal kommune. I tillegg til varierte oppgaver innenfor bygg og anlegg.

I 2018 vedtok stortinget en rekke endringer i matrikkelloven, blant annet innføring av autorisasjon for eiendomslandmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger. Kartverket fikk rollen som autorisasjonsmyndighet, og autorisasjonen får man ved å søke kartverket om å få lov til å avlegge en autorisasjonsprøve. En autorisasjon krever utdanning basert på bachelor eller mastergrad og relevant praksis. Fra 01.07.2023 er det krav om 4 års praksis.

Siden Anders hadde lang nok relevant praksis var det bare å søke om plass, noe han fikk.

Han gjennomførte og besto autorisasjonsprøven i februar 2023 og fikk autorisasjonen 24.02.2023.