Akita and Noshiro Offshore Wind Farms

Vindparkene er plassert i Akita og Noshiro havnene i kystsonen til Akita.

Dette prosjektet består av 33 Monopile og Transition Piece med en estimert produksjon av 139 MW total elektrisk kraft. Vindparkene Akita og Noshiro vil kunne drive henholdsvis 48 950 og 75 308 hjem i året. Det er det første kommersielle offshorevindprosjektet i stor skala i Japan.

Anko har installert nesten 300 offshore vindturbinfundamenter de siste 10 årene og har god kompetanse innen dette feltet. Vi ser at våre kunnskaper kan være til nytte for den økte interessen for offshore vindkraft. Vi har jobbet med vindkraft i Tyskland, UK, Japan og Norge.

Nå har vi et oppmålingsteam i Japan som bistår med installasjonen for vindturbinfundamenter, prosjektet heter: Akita and Noshiro Offshore Wind Farms.

Ved å kombinere forskjellige måleteknikker og vår egenutviklet programvare ANKOPMS-WIND, som tar utgangspunkt i vårt PMS-programvare, sørger Anko Maritime for at de krevende installasjonstoleransene blir overholdt og at vindturbinfundamentene blir trygt posisjonert innenfor de strenge kravene.

Offshore installasjonsselskapet Seajacks UK Limited engasjerte Anko Maritime offshore oppmålings eksperter fordi «overvåkning av monopils og Transition Piece posisjon, orientering, vertikalitet og høyde er avgjørende for en vellykket installasjon», forteller Paul Carter «Construction Manger» i Seajacks.