3D Skannere i Anko

ANKO AS har et bredt utvalg av scannere tilgjengelig for alle typer oppdrag

3D-skannere for infrastruktur, offshore, anlegg, bygninger osv.:

  • Leica P40
  • Leica RTC360
  • Faro Focus 70 (valgfri skanner – erstattet av RTC360)
    • Leica RTC360 VS Faro Focus 70

3D-skannere for objektsskanning med svært høy nøyaktighet:

  • GOM ATOS Triple Scan II
  • Creaform Handyscan Black Elite

ANKO AS bruker flere typer laserskannere for "standard" skanneoppgaver. Skannerne er alle den nyeste modellen i sin klasse.

- Leica P40  

 Høyoppløselig 3D-skanner brukt når en trenger en svært nøyaktig punktsky på lengre avstand.  

 Ytelse: Opptil 2 millioner punkter/sek.(1,3 mm på 10 m)  

 Nøyaktighet: Avstand 1,2 mm full rekkevidde, 3D pos. nøyaktighet = 3 mm på 50 meter. Mål oppnåelse: 2 mm standardavvik på 50 meter.  

 Innebygd dobbeltakset kompensering for å opprettholde horisontal planet. Kamera: 700 MP panoramabilder.  

 Hastighet: 6 mm på 10 m med HDR-bilder:13 min. (bilder 10 min)

 

- LeicaRTC360

 Den nyeste skanneren fra Leica og den raskeste på markedet i dag.  

 Ytelse: Opptil 2 millioner punkter/sek.(3 mm på 10 m)  

 Nøyaktighet: Avstand 1 mm full rekkevidde, 3D punkts nøyaktighet = 1,9 mm på 10 meter. Kamera: 432 MP rådatapanoramabilder.  

 Hastighet: 6 mm på 10 m med HDR-bilder: 2 min. (bilder 1 min)

 

- FaroFocus 70

 Den nyeste Focus 70-modellen fra Faro.  

 Ytelse: Opptil 1 million punkter/sek  

 Nøyaktighet: Avstand 1 mm fullrekkevidde, 3D punkts nøyaktighet = 2 mm på 10 meter. Kamera: 165 MP panoramabilder.  

 Hastighet: 6 mm på 10 m med HDR-bilder:10 min (bilder 7 min)

 

Punktskyer fra alle skannerne kan leveres i ethvert ønsket format (E57, PTS, LAS, RCP osv.)

 

Leica RTC360 VS Faro Focus 70

 

De viktigste forskjellene mellom disse to skannerne er hastigheten. I skanne ytelse utfører RTC360 en full domeskanning på bare 1 minutt, med en oppløsning på 6 mm på 10 m avstand. Faro-skanneren trenger nesten 3 minutter for å gjøre det samme.

 

Når det gjelder bilder, er forskjellen mye større. RTC360-skanneren er i stand til å ta et fullt panoramabilde med HDR-oppløsning på bare 1 minutt. Dette fordi den bruker et 36 MP 3-kamerasystem for å ta alle bildene som trengs for å lage panoramabildet. HDR-bilder genereres ved at hvert enkeltbilde blir tatt med 5 forskjellige eksponeringer. Dette utjevner storelysforskjeller i bildene. Oppløsningen er 432 MP (i råformat). Total skannetid med HDR-bilder er derfor bare 2 min. (6 mm på 10 m). Skanne tid med oppløsning 3 mm på 10 m og HDR-bilder er 2 min 50 sek. Faro Focus-skanneren bruker kun ett kamera, og total skannetid med standardbilder og en oppløsning på 6 mm på 10 m er 7 min 15 sek. Ved bruk av HDR-bilder vil skanne tiden øke. Programvaren på skanneren lar deg velge antall eksponeringer. Valgene er 2, 3 eller 5. Bilde oppløsningen vil være 165 MP. Anslått tid for HDR-bilder med 5 eksponeringer for hvert bilde er ~7 min. Total skannetid med slike HDR-bilder vil da være ~10 minutter (6 mm på 10 m).

Merk: Skanning med HDR-bilde - 5 eksponeringer pr. bilde er ikke testet

 

Konklusjon

 

Etter ANKOs mening har Faro-skanneren blitt overgått av den nyeste Leica-skanneren. Dette gjelder for kvaliteten i alle aspekter. Både punktskyene og bildene fra RTC360-skanneren er etter vår mening av bedre kvalitet enn dataene fra Faro-skanneren. I bruk er det også forskjeller som gjør det lettere å opprettholde nødvendig kontroll over de separate skanneposisjonene. Når du bruker RTC360-skanneren, har du muligheten til å forhåndsregistrere alle skanninger ved å bruke et nettbrett til å kjøre skanneren. Dette gir brukeren en veldig god kontroll over punktskyen i forbindelse med nødvendig overlapping mellom skannerposisjonene i felt. Dette er en automatisert prosess og gjøres bare sekunder etter at skanneren har fullført en skanning. Koblingen mellom skanneposisjonene opprettholdes ved bruk av 5 kameraer i skanneren som automatisk registrerer bevegelsen av skanneren når du flytter den fra en stasjon til den neste.

 

I områder hvor tilgjengelig tid er en faktor (skip, offshoreinstallasjoner, anlegg osv.),anbefaler vi bruk av RTC360-skanneren. Store og tette områder som krever mange skanninger for å dekke ønskede detaljer fullt ut, kan gjøres på minimal tid sammenlignet med andre skannesystemer. Siden skannedata er forhåndsregistrert i feltet, er også leveringstiden for punktskyen kortere sammenlignet med skannedata fra andre systemer.

 

3D-skannere for objektsskanning med svært høy nøyaktighet

 

ATOSTriple Scan II

Vår ATOS objektsskanner brukes til å skanne for eksempel maskindeler, former, støp, modeller osv. hvor det er svært høye krav til nøyaktighet. Denne skanneren kan skanne med en nøyaktighet ned til 0,01 mm.

 

Ved skanning tar skanneren fotogrammetriske bilder som lagres som 3D-piksler (=punktsky). Programvaren som brukes, konstruerer samtidig et trekantnett som viser overflaten på den skannede delen. Nøyaktigheten er ekstremt god, og det er absolutt ingen støy i punktskyene fra denne skanneren. Oppnådd nøyaktighet på den skannede overflaten varierer med objekttype, geometri og struktur på overflaten som skannes. Generelt oppnås en nøyaktighet på 0,01 til 0,05 mm.(avhengig av overflate) Resultatet er en trekantmodell som nesten umiddelbart etter skanning kan leveres til vår kunde. Oftest i STL-format.

 

Skanning med denne skanneren krever målemerker på objektet som skal skannes. Disse er selv klebende merker og kan enkelt fjernes etter at skanningen er fullført. Det er også en begrensning på hvor store objekter som kan skannes ved bruk av en objektsskanner. Skanning uten referanseskala: Maksimum 2 meter. Skanning i kombinasjon med skalaer og et fotogrammetrisk system: maksimum 3-4 meter.

 

 

HandyscanBlack Elite  

Handyscan er en objektsskanner som brukes ute i felten for f.eks. skanning av vannkraftturbiner osv. Dette er den nyeste generasjonen av Creaforms HandyscanBlack-skanner, og vi oppnår en nøyaktighet ned til 0,025 mm med denne skanneren. Skanneren bruker samme prinsipp som vår ATOS-skanner, men måler kontinuerlig ved å flytte skanneren over objektet som skal skannes. Resultatet her er også en trekantmodell som genereres umiddelbart når skanneren samler inndata. Trekantmodeller leveres vanligvis som en STL-fil.

 

De samme reglene relatert til målemerker og størrelser på objektet som skal skannes gjelder også for denne skanneren som beskrevet for ATOS Triple Scan II.

 

 

Sammenligning mot teoretiske 3D-modeller

 

Genererte 3D-mesh modeller fra skanningen kan sammenlignes med teoretiske modeller. Ved bruk av ATOS Pro-programvaren kan vi generere et datasett (GOMInspect) for våre kunder. I dette datasettet kan brukeren rotere delene, zoome inn på dem og utføre avviksmålinger på ønsket sted. Dette er enkelt å bruke og krever IKKE installasjon av noen programvare. I et datasett som dette kan våre kunder selv snu modellen rundt for å studere hvor avvikene er.

Den skannede modellen plasseres best-fit mot en teoretisk CAD-modell. Avvik kan måles ved å sette på avviksetiketter. Det er også mulig å eksportere skannede trekantmodeller (mesh) fra slike datasett.